Γ. Χατζηθεοδοσίου: Το 2022 αποτελεί αφετηρία ευνοϊκών εξελίξεων για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση