Ευρωπαϊκή Πίστη: Κορυφαία διάκριση στα Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2021