Ευρωπαϊκή Πίστη: Δίπλα στην κοινωνία με τη διενέργεια της 39ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας