Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση Παραγωγής Ασφαλίστρων για το έτος 2021