Εξαιρετική κερδοφορία, με ισχυρή αύξηση του λειτουργικού και καθαρού αποτελέσματος για την GENERALI