Ευρωπαϊκή Πίστη
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο ετήσιος έλεγχος για το ISO 27001:2013