Ευρωπαϊκή ΠίστηΑνάπλαση της παραλίας του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων Βούλας