Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑΑποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων