ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Αλλαγή Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου