Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η Εθνική Ασφαλιστική διακρίθηκε για τις υψηλές επιδόσεις της