Έργο ανθρώπινο και εορταστικό, για το ανθρώπινο δυναμικό της ERGO