Έρευνα του Ε.Ε.Α.: Η ακρίβεια μείζον πρόβλημα για την κοινωνία