Έρευνα ΕΑΕΕ: 50-50 η παραγωγή στις Ατομικές Ασφαλίσεις. Συνεχίζει ανοδικά η παραγωγή μέσως τραπέζης