Έρευνα για την Οικογένεια στην Ελλάδα ανέθεσε η Υδρόγειος Ασφαλιστική στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών