Επτά φορές πρώτη σε φήμη η INTERAMERICAN στη δεκαετία των “Famous Brands”, στην κατηγορία ασφαλιστικών εταιρειών