ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ 8ΕΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ. ΚΑΡΑΒΙΑ ΣΤΟ «ΤΙΜΟΝΙ» ΤΟΥ Σ.Ε.Μ.Α.