Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναγορεύτηκε ο Γ. Χατζηθεοδοσίου