Επικουρικό Κεφάλαιο – Απολογισμός δράσεων για το 2018