Επικουρικό Κεφάλαιο: Νέα Διαχειριστική Επιτροπή και Απολογισμός Χρήσης 2023