Εντυπωσιακές επιδόσεις για το 2023 από την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική