‘Ενώνοντας τα σημεία –
Οι αξίες μας οδηγούν τις εξελίξεις’