Ενίσχυση της Groupama Ασφαλιστικής στον κλάδο των Ομαδικών Ασφαλίσεων