Ενημερωτική συγκέντρωση του Σ.Ε.Σ.Α.Ε. με θέμα «Team Building: Forests Matter»