Εκπαιδευτική Ημερίδα GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (G.D.P.R.)