Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο “Ελληνικό Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού”