Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Θεμελιώδεις Αρχές Ανάπτυξης Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων» / ΕΣΑΠΕ-ΕΙΑΣ με συνδριοργανωτή το ΕΕΑ