Εκδήλωση για τις «Aντισυνταγματικότητες του Νέου Φορολογικού Νόμου»