Εκδήλωση για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Επιχειρήσεων από ΣΕΒΕ – ΕΑΕΕ