Εκδήλωση για τη συνεργασία της Corim Insurance Brokers με τη NOW Health International