Εκδήλωση ΕΕΑΕ – ΣΠΑΤΕ με θέμα: «Τεχνητή Νοημοσύνη και Ασφαλιστική Βιομηχανία»