Εκδήλωση Ε.Ε.Α για τη ρήτρα αναπροσαρμογής Εξετάζονται ομαδικές νομικές αντιδράσεις από επιχειρήσεις και επαγγελματίες