ΕΕΑΕ: Webinar με θέμα “Καλή Πρακτική Διαχείρισης και Ιδιοκτησίας Συλλογών Έργων Τέχνης”