ΕΕΑ: Όχι στην διάκριση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών- Να εξαιρεθούν ΟΛΟΙ από το ν/σ για την φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών