ΕΑΕΕ: Στατιστικά Στοιχεία Ασφάλισης Νομικής Προστασίας έτους 2020