ΕΑΕΕ: Η 23η Συνάντηση Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών στην Ύδρα