ΕΑΕΕ: Ασφαλίσεις αυτοκινήτων – Πρώτη εκτίμηση δεικτών έτους 2023