ΕΑΔΕ: Φορολογικό καθεστώς στην περίπτωση συνταξιοδότησης