Ε.Ι.Α.Σ.: Πολυθεματικό, επίκαιρο και ενδιαφέρον το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιουνίου