Ε.Ι.Α.Σ.: Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Νοεμβρίου 2023