Ε.Ι.Α.Σ.: Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σεπτεμβρίου 2023