Ε.Ι.Α.Σ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου