Ε.Ι.Α.Σ.: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου 2022 του