Δύο νέα στελέχη στη διοικητική ομάδα της INTERAMERICAN