ΔΥΝΑΜΙΣ ΑσφαλιστικήΦερεγγυότητα, αύξηση κερδών, επενδύσεις και σχέδια ανάπτυξης