ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική
Ενημερωτικές συναντήσεις συνεργατών με θέμα το GDPR