ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.: Σύσταση Ιδρύματος Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών