Δροσιά Καρδάση: «Η εκπαίδευση των εργαζομένων μοχλός για το νέο μοντέλο εργασίας στην INTERAMERICAN»