ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΤΕ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ