Διενέργεια εξετάσεων για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων στις 24 και 25 Ιουνίου 2023 στη Θεσσαλονίκη