Διευκρινιστική Εγκύκλιος της ΕΕΑΕ προς τα Μέλη της – ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ